best free css templates

Incident & Injury Management

รับรองมาตรฐาน OSHA

แอปพลิเคชันการจัดการเหตุการณ์ และการบาดเจ็บช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์รวมถึงรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับผลกระทบการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยที่เกิดจากเหตุการณ์ ช่วยในการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ และวิเคราะห์สาเหตุ นอกจากนี้คุณสามารถมอบหมายภารกิจให้กับสมาชิกในทีมของคุณเพื่อช่วยตรวจสอบ และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ซอฟต์แวร์จัดทำฐานข้อมูลสำหรับผู้จัดการด้านความปลอดภัยเพื่อวิเคราะห์และใช้มาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุและผลที่ตามมา เช่นการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียทางการเงิน ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ การฟ้องร้องและผลอื่น ๆ

Incident & Injury Management เป็นทั้งซอฟต์แวร์แบบคราวด์เบส และติดตั้งยังเซิฟเวอร์ลูกค้า โดยมีค่าบริการแบบรายเดือนดังต่อไปนี้

PRICING PLANS

X-Small

2,750 THB per month
  • Includes access for up to 5 Users 
  • Includes some current Functions


Small Business

5,500 THB per month
  • Includes access for up to 15 Users 
  • Includes some current Functions


Growing Business

Contact us
  • Includes access for up to 30 Users 
  • Includes all Current & Future Functions


Enterprise

Contact us
  • Includes access for up to 60 Users 
  • Includes all Current & Future Functions


ติดต่อเรา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคา ! เรายินดีให้คำแนะนำ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้ราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางนี้

Address

365 Soi Rarm Intra 39 Yak 2,
Rarm Intra Rd., Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10220

Contacts

Email: info@lilaxsoft.com
Phone: +66 (0)90 106 7765