web creation software

Shipping, Receiving & Inspection

จัดการการขนส่งขาเข้า และขาออก รวมถึงการตรวจสอบวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป

ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารการจัดส่ง การรับ และการตรวจสอบ ช่วยให้จัดการแบบใช้บัญชีแยกประเภทสินค้าคงคลัง ทำให้การบันทึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์พกพาที่ช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาด เช่นในการจอง การจัดกอง การนำของออกคลัง รายการจะต้องถูกยืนยันอีกครั้ง ทำให้งานเกิดการหยุดชะงัก เกิดงานสิ้นเปลือง แต่เป็นสิ่งจำเป็น

ซอฟต์แวร์จะช่วยงานที่เกิดเป็นประจำโดยอัตโนมัติ ในระหว่างการรับสินค้าที่ส่งมอบจะถูกตรวจสอบกับใบแจ้งการส่งที่ส่งมาพร้อมกับสินค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ เช่นหมายเลขผลิตภัณฑ์  ปริมาณ ตรวจสอบความเสียหาย และปัญหาคุณภาพ การตรวจสอบการรับเป็นกระบวนการที่ต้องการประสิทธิภาพมากในการดำเนินงาน

Shipping, Receiving & Inspection เป็นทั้งซอฟต์แวร์แบบคราวด์เบส และติดตั้งยังเซิฟเวอร์ลูกค้า โดยมีค่าบริการแบบรายเดือนดังต่อไปนี้

PRICING PLANS

X-Small

3,750 THB per month
  • Includes access for up to 5 Users 
  • Includes some current Functions


Small Business

7,500 THB per month
  • Includes access for up to 15 Users 
  • Includes some current Functions


Growing Business

Contact us
  • Includes access for up to 30 Users 
  • Includes all Current & Future Functions


Enterprise

Contact us
  • Includes access for up to 60 Users 
  • Includes all Current & Future Functions


ติดต่อเรา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคา ! เรายินดีให้คำแนะนำ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้ราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางนี้

Address

365 Soi Rarm Intra 39 Yak 2,
Rarm Intra Rd., Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10220

Contacts

Email: info@lilaxsoft.com
Phone: +66 (0)90 106 7765