Mobirise

SERVICES

เราช่วยพลักดันการปฏิรูปทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้ทุกอุตสาหกรรมได้ดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างดี ตัวอย่างบริการเช่น ระบบจัดการผลิตภัณฑ์ ระบบคลังสินค้า ระบบดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ แจ้งซ่อมบำรุง ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ระบบทรัพยากรบุคคล เว็บไซด์บริษัท ทำการตลาด  เป็นต้น เราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

Our Services

ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้เราพัฒนาแอพพลิเคชั่นจากระบบมาตราฐาน และยังคงความเป็นเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรมของตน

  1. SOLIDWORKS - เครื่องมือพัฒนางาน 3D ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรร และงานคุณภาพดีเยี่ยมด้วยตัวอย่างแบบจำลองที่ซอฟต์แวร์ตั้งต้นให้ เราสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เช่น กำหนดเวอร์ชั่นเอกสาร การลงนามเอกสาร เป็นต้น
  2. SOLID EDGE - เช่นเดียวกับ SOLIDWORKS เป็นเครื่องมือพัฒนางาน 3D มี Template ต้นแบบ และช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานอย่างอิสระมากกว่าเดิม สามารถแยกแต่ละส่วนประกอบย่อยของโมเดล สร้างแม่แบบ ทางเราสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เช่น กำหนดเวอร์ชั่นเอกสาร การลงนามเอกสาร การแปลงเอกสารเป็น PDF เป็นต้น
  3. INTERNET OF THINGS - หากพูดถึงอุปกรณ์รอบๆตัวเรา เราสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้ ผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ แปลงให้เป็นรูปแบบของข้อมูล แสดงผลในรูปแบบที่สื่อสารได้ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  4. QR & BARCODE SCANNER / QR CODE READER - ง่ายมากที่จะนำอุปกรณ์ QR และ บาร์โค้ดมาใช้ในงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการนับ และพิมพ์เพื่อแสดงความจำเพาะของชิ้นงาน เราสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นที่สัมพันธ์กับงานเกี่ยวกับโค้ดเหล่านี้ สร้างรหัสให้ชิ้นงานอัตโนมัติหลังผลิตใหม่ๆ บรรจบจนขั้นตอนการรับ การส่ง การคืนสินค้าเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนต่อไป
  5. MICROSOFT 365 - ระหว่างการลงนามเอกสาร เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ 365 เช่น Word เพื่อให้เอกสารมีการยอมรับต้องมีการลงนามเพื่ออนุมัติเอกสาร แอพพลิเคชั่นของเราสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เพื่อทำการลงนามอนุมัติในรูปแบบ Digital Signature หรือการดึงข้อมูลมาบูรณาการ วิเคราะห์ และแสดงผลให้ผู้บริหารตัดสินใจผ่านเครื่องมือ Power BI
  6. SMART CARD - อุปกรณ์อื่นใดที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ยังได้แก่ เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด ที่ช่วยให้เราสามารถอ่านข้อมูลต่างๆในบัตรสมาร์ทการ์ด มาแสดงในระบบอย่างอัตโนมัติ การเข้ารหัส การส่งค่าเชื่อมต่อไปยังแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางอื่นใดด้วยข้อมูลบัตร เป็นต้น
  7. SOCIAL NETWORK - เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) กูเกิล (Google) เราสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นติดต่อช่องทางเหล่านี้ เพื่อช่วยท่านสื่อสารในโลกออนไลน์ สามารถแสดงสื่อไปยังลูกค้า หรือนำข้อมูลกลับมาประมวลผล ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้เป็นต้น

Making A Difference

Mobirise

Cloud Computing

เราให้บริการระบบคราวด์ ร่วมกับผู้ให้บริการรายใหญ่ของโลก เช่น Amazon Web Services, Google, Microsoft, VMware, Huawei และ TencentMobirise

Internet of Things

เราพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับอุตสาหกรรมทั้งใหญ่ และเล็ก โดยเฉพาะการอ่านข้อมูลจากการทำงานของเครื่องจักร สู่รายงานในระดับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ เช่น industrial PLCs, controllers, HMIs. อื่นๆเช่น machinery, heating และ conveyors

Mobirise

Artificial Intelligence

เราสร้างแอพพลิเคชั่นในแบบเครื่องมือเฉพาะทางแต่ละอุตสาหกรรม สร้างความแตกต่าง ทำงานแบบอัฒฉริยะเช่น คาดการณ์การผลิต ประมวลผลคาดคะเนวันส่งมอบ ประเมินผลผลิตภัณฑ์ การนำเสนอการตลาด เป็นต้น

สร้างแอพพลิเคชั่นของท่านเองด้วยผู้เชี่ยวชาญของเรา! เรามีผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นมานานนนับกว่า 12 ปี จะช่วยย่นเวลา ลดความยุ่งยาก เข้าใจผู้ใช้งาน ด้วยระบบที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการ

Mobirise

Our More

นอกจากนี้บริการและ ผลิตภัณฑ์ของเราสนับสนุนการทำงานบนคลาวด์เบส มีศูนย์รวมข้อมูลให้บริการบนโลกอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังมีแบบที่ติดตั้งยังพื้นที่ตามโครงสร้างของลูกค้า กรณีลูกค้ามีความสามารถในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานเองอีกด้วย

Software & Data Development

เรานำเสนอความคิดสร้างสรร รูปแบบตัวอย่างที่เข้าใจง่าย โดยอ้างอิงจากข้อมูลของลูกค้านำมาวิเคราห์ และแสดงผล เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในชีวิตประจำวันให้ราบรื่น รวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบที่หลากหลาย

Smart Payment

เราสามารถเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายเงินตามเงื่อนไขผู้ให้บริการเครือข่ายการจ่ายเงินและลูกค้า แสดงอัตราแลกเปลี่ยน คำนวณภาษี ทุกธนาคารที่ให้บริการได้


ทุกอุตสาหกรรมต่างให้ความสำคัญกับระบบดิจิตอล

เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมใดๆย่อมมีความแตกต่าง เราย่อมสรรหาเครื่องมือเพื่อช่วยทำงาน ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นไอทีเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับธุรกิจได้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร


Address

365 Soi Rarm Intra 39 Yak 2,
Rarm Intra Rd., Tha Raeng, Bang Khen, Bangkok 10220

Contacts

Email: info@lilaxsoft.com
Phone: +66 (0)90 106 7765